431

"Snow White" Limited Edition Lithograph by Allison Lefcort

Currency:USD Category:Collectibles / Disneyana Start Price:50.00 USD Estimated At:NA
 Snow White  Limited Edition Lithograph by Allison Lefcort
DISCLAIMER: PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS IN THIS CATALOG IS SOLD IN “AS IS” CONDITION, WITHOUT ANY WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. Please call us at (323) 250-3980 or email us at blacksparrowauctions@gmail.com for condition reports or any general inquiry.
Limited edition "Snow White" lithograph, 2006. Measures 10" x 10". Signed by the artist, Allison Lefcort. Custom-framed, 19 1/2" x 19 1/2". In fine condition. Donated by Jo Garfein. **This is a Cancer Gets LOST item. 100% of final bid price will be donated to American Cancer Society.**