181

Hong Kong, Macau, Bank of China, 20 dollars, 2008, same serial # PMG 66 & 68EPQ

Currency:HKD Category:Coins & Paper Money Start Price:1,000.00 HKD Estimated At:NA
Hong Kong, Macau, Bank of China, 20 dollars, 2008, same serial # PMG 66 & 68EPQ
Hong Kong, Macau, Bank of China, 20 dollars, 2008, S/N. HK622785 (PMG 66EPQ) and MO622785 (PMG 68EPQ) same serial number, Hong Kong and Macau