8033

Cosmonaut Collection of (38) Signed Photographs

Currency:USD Category:Collectibles / Autographs Start Price:NA Estimated At:300.00 - 500.00 USD
Cosmonaut Collection of (38) Signed Photographs

Bidding Over

The auction is over for this item.
The auctioneer wasn't accepting online bids for this item.

Contact the auctioneer for information on the auction results.

Search for other items to bid on...
Auction Date:2017 Apr 20 @ 18:00 (UTC-5 : EST/CDT)
Location:236 Commercial St., Suite 100, Boston, Massachusetts, 02109, United States
ALS - Autograph Letter Signed
ANS - Autograph Note Signed
AQS - Autograph Quotation Signed
AMQS - Autograph Musical Quotation Signed
DS - Document Signed
FDC - First Day Cover
Inscribed - “Personalized”
ISP - Inscribed Signed Photograph
LS - Letter Signed
SP - Signed Photograph
TLS - Typed Letter Signed
Collection of 38 color 5.75 x 8.25 lightweight cardstock photos of cosmonauts, each signed in ink by the subject, including: Alexei Leonov, Valentina Tereshkova, Pavel Popovich, Andriyan Nikolayev, Valeri Kubasov, Valery Bykovsky, Valery Rozhdestvensky, Vladimir Kovalyomok, Gennadi Sarafanov, Leonid Popov, Vladimir Aksyonov (2), Boris Yegorov, Alexander Ivanchenkov, Oleg Makarov, Pyotr Klimuk, Anotoly Filipchenko, Viktor Savinykh, Yuri Malyshev, Vladimir Lyakhov, Leonid Kizim, Valery Ryumin, Vyacheslav Zudov, Alexander Serebrov, Lev Demin, Yuri Artyukhin, Georgi Grechko, Nikolai Rukavishnikov, Gennadi Strekalov, Yuri Glazkov, Yuri Romanenko, Georgi Shonin, Yevgeny Khrunov, Konstantin Feoktistov, Alexei Grubarev, Boris Volynov, Vladimir Solovyov, and Vitaly Sevastyanov. In overall very good to fine condition, with scattered creasing. From the collection of aerospace memorabilia specialist Ken Havekotte. Pre-certified Zarelli Space Authentication.