IRAN: Nasir al-Din Shah, 1848-1896, AV 5000 dinar, Tehran, AH13[0]5
1393

IRAN: Nasir al-Din Shah, 1848-1896, AV 5000 dinar, Tehran, AH13[0]5

Currency:USD Category:Coins & Paper Money / World Coins - World Start Price:110.00 USD Estimated At:125.00 - 175.00 USD
IRAN: Nasir al-Din Shah, 1848-1896, AV 5000 dinar, Tehran, AH13[0]5
IRAN: Nasir al-Din Shah, 1848-1896, AV 5000 dinar, Tehran, AH13[0]5, KM-927, Fr-63, first portrait type, lightly crimped, EF.